Mūsdienu literatūras teorijas Ieva E. Kalniņa

ISBN:

Published: 2013

Paperback

544 pages


Description

Mūsdienu literatūras teorijas  by  Ieva E. Kalniņa

Mūsdienu literatūras teorijas by Ieva E. Kalniņa
2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 544 pages | ISBN: | 7.34 Mb

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izdevis apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Mūsdienu literatūras teorijas” (2013, sastādītāji Ieva E. Kalniņa un Kārlis Vērdiņš), kuras 16 nodaļās 16 literatūrzinātnieki un kultūrfilozofi sniedz koncentrētuMoreLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izdevis apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Mūsdienu literatūras teorijas” (2013, sastādītāji Ieva E.

Kalniņa un Kārlis Vērdiņš), kuras 16 nodaļās 16 literatūrzinātnieki un kultūrfilozofi sniedz koncentrētu pārskatu par galvenajām mūsdienu literatūras teorijas pieejām. Grāmatā apskatītas gan pieejas, kas koncentrējas uz dziļu teksta lasījumu (Jaunā kritika, krievu formālisms, strukturālisms, poststrukturālisms, dekonstrukcija, semiotika un naratoloģija), gan arī tādas, kuras lielu uzmanību pievērš darba sabiedriskajam kontekstam un tapšanas apstākļiem (marksisms, jaunais vēsturiskums un literatūras antropoloģija, feminisms, psihoanalīze, zilo teorija, ekokritika, postkoloniālisms), apskatīta arī hermeneitiskā pieeja un mūsdienu literatūras starpdisciplinārās izpausmes formas mediju teorijas kontekstā.Katras nodaļas beigās teorētiskajam izklāstam pievienots pētnieka brīvi izvēlēts latviešu autora darba lasījums attiecīgās pieejas kontekstā, tā sniedzot priekšstatu par teorijas praktisko pielietojumu literāra darba analīzē.Grāmatas autori ir gan LU LFMI pētnieki, gan citu Latvijas humanitāro pētniecības iestāžu pārstāvji: Anda Baklāne, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs, Ieva E.

Kalniņa, Ieva Kolmane, Normunds Kozlovs, Ojārs Lāms, Skaidrīte Lasmane, Sandra Meškova, Jānis Ozoliņš, Marians Rižijs, Inguna Sekste, Ilva Skulte, Elīna Vasiļjeva un Kārlis Vērdiņš.“Šis ir pirmais nozīmīgais un objektīvais pētījums latviešu valodā par 20. un 21. gs. literatūras teorijām. Šāda pētījuma neesamība bija milzīgs robs latviešu humanitārajās zinātnēs.

Grāmatas tapšanā piedalījies plašs autoru kolektīvs, kur katram autoram ir savs individuāls rakstības stils. Tomēr tas netraucē grāmatu uztvert kā vienotu veselumu, ļaujot lasītājam izbaudīt šo individuālo stilu un padarot tekstu par aizraujošu lasāmvielu plašam interesentu lokam.”Dr. habil. philol. Sigma Ankrava, Latvijas UniversitāteEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Mūsdienu literatūras teorijas":


biozamrazarki.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us